Λίγα λόγια για το Ιστολόγιο...

Ο τίτλος του ιστολογίου ήταν αρχικά" ιστοημερολόγιο", όμως για καθαρά πρακτικούς λόγους (για να το βρίσκουν εύκολα οι μαθητές ) άλλαξε σε Ιστολόγιο της Ελένης Ζάχου.
Πιστεύω στην ελεύθερη διακίνηση του εκπαιδευτικού υλικού και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατά το δοκούν ό,τι υλικό θέλετε.
1. Στη δεξιά μπάρα βρίσκονται : υλικό για μαθήματα,φιλικά ιστολόγια κ. α

2. Στο κέντρο εμφανίζεται η καθημερινή ροή των αναρτήσεων ( με διάφορα θέματα)

3. Στην αριστερή μπάρα εμφανίζονται εργασίες -συμμετοχές μου σε εκδηλώσεις και προγράμματα

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Νέ σελίδα Θρησκευτικα Β΄Γυμνασίου ΝΠΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! καινούρια σελίδα με τα νέα προγράμματα σπουδών
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! καινούρια σελίδα με Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (δεξιά)

Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2016

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 2.5η ώρα Η φιλοσοφία συναντά το Χριστιανισμό-Ιουστίνος

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 2. 4η ώρα:Ο Απόστολος Παύλος στην Αθήνα

Προσέγγιση της ενότητας μέσω τέχνης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 2.3η ώρα:Ο Απόστολος Παύλος στην Αθήνα

Κειμενική προσεγγιση της ενότητας

Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2016

Εισαγωγικά στην Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή

Επανάληψη της Θεματικής 1.


Την προτεινόμενη δραστηριότητα μπορείτε να την δουλέψετε με διάφορες διδακτικές τεχνικες
    Διαγνωστικό τεστ, συμπλήρωση ανά μαθητη , ή ανά θρανίο  ή ανά ομάδα,   δραματοποίση κάποιου θέματος.........


ΘΕΜΑΤΙΚΗ 2. 1η ώρα Εισαγωγικά στη συνάντηση Χριστιανισμού -Ελληνισμού