Λίγα λόγια για το Ιστολόγιο...

Ο τίτλος του ιστολογίου ήταν αρχικά" ιστοημερολόγιο", όμως για καθαρά πρακτικούς λόγους (για να το βρίσκουν εύκολα οι μαθητές ) άλλαξε σε Ιστολόγιο της Ελένης Ζάχου.
Πιστεύω στην ελεύθερη διακίνηση του εκπαιδευτικού υλικού και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατά το δοκούν ό,τι υλικό θέλετε.
1. Στη δεξιά μπάρα βρίσκονται : υλικό για μαθήματα,φιλικά ιστολόγια κ. α

2. Στο κέντρο εμφανίζεται η καθημερινή ροή των αναρτήσεων ( με διάφορα θέματα)

3. Στην αριστερή μπάρα εμφανίζονται εργασίες -συμμετοχές μου σε εκδηλώσεις και προγράμματα

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! καινούρια σελίδα με τα νέα προγράμματα σπουδών
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! καινούρια σελίδα με Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (δεξιά)

Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2014

«Το κλίμα αλλάζει! Είναι και δική μου δουλειά;» WebQuest

κάνε κλικ για την ιστοεξερεύνηση
κάνε κλικ για την ιστοεξερεύνηση
Το θέμα του WebQuest είναι η συλλογική ευθύνη των πολιτών στην υιοθέτηση καθημερινών συμπεριφορών που στόχο έχουν την προστασία του κλίματος της γης.
Το σενάριο δημιουργήθηκε με σκοπό να δώσει την ευκαιρία στους μαθητές να κατανοήσουν, μέσα από συγκεκριμένες δραστηριότητες, την ανάγκη συμμετοχής σε κοινές δράσεις και αγώνες για την επίτευξη σκοπών προς όφελος των πολιτών.
Παράλληλα να αναπτύξουν την κριτική σκέψη, να οδηγηθούν σε αποσαφήνιση αξιών και αλλαγή στάσεων και να συνειδητοποιήσουν ότι μόνο με τη δράση όλων επιλύονται παγκόσμια προβλήματα.